Met een warmteverliesberekening kunnen we het vermogen bepalen welke de warmteopwekker nodig heeft om uw woning te verwarmen op de koudste dagen van het jaar. Er wordt hier rekening gehouden met de verliezen door de isolerende schil en de ventilatieverliezen.

  • Door de strengere E-peil eisen is het interessant om een betere detailberekening te kunnen uitvoeren. De warmteverliesberekening die wij voor u berekenen geldt als geldig EPB stavingsstuk, hierdoor kunnen we de ontwerpvertrek- en ontwerpretourtemperaturen op een lager regime invoeren wat een gunstig effect heeft op het E-peil.

  • Omdat we vanuit een EPB berekening vertrekken kunnen we hierdoor een zeer gedetailleerde warmteverliesberekening uitvoeren afgestemd op uw persoonlijk project.

  • Het is mogelijk om een simulatie uit te voeren van verschillende afgifte-elementen.

  • U ontvangt een persoonlijk document van deze op maat berekende warmteverliesberekening met ons advies.