Een warmteverliesberekening bepaalt hoeveel vermogen er nodig is om een gebouw of een ruimte op te warmen. Er wordt dus bepaald hoeveel vermogen een ketel of warmtepomp moet kunnen leveren om het gebouw op te warmen en hoeveel vermogen een radiator of vloerverwarming moet kunnen leveren om een ruimte op te warmen.

Op basis van onze EPB-berekening kunnen wij via simulaties nagaan welke de beste oplossingen zijn om een gunstiger e-peil te bereiken.