Bij aanvang bouwwerken - gebouw

Bij een bouwproject lopen de aanpalende gebouwen risico op schade. Deze schade kan ontstaan door sloopwerken, funderingswerken, het stutten van de werken, enz.

Een plaatsbeschrijving is niet wettelijk verplicht maar kan een nuttig instrument zijn bij latere discussies. Bouwheer en aannemer hebben er alle belang bij om via de plaatsbeschrijving aan te tonen hoe de situatie eruit ziet, voor en na de uitvoering van de werken.

Om te voorkomen dat lokale overheden je verantwoordelijk kunnen stellen voor reeds bestaande schade aan bvb het wegdek, is het aan te raden om ook een plaatsbeschrijving op te laten maken van het openbaar domein.

De plaatsbeschrijving wordt uitgevoerd voor de werkzaamheden starten. Om ervoor te zorgen dat dit verslag onweerlegbaar is, wordt de plaatsbeschrijving bijgewoond door alle betrokken partijen of hun gevolmachtigden en wordt het PV door hen allen ondertekend.

Bij Huur en Verhuur - Verplicht

De plaatsbeschrijving bij aanvang huur omvat een gedetailleerde beschrijving van elke ruimte in het gehuurde pand. De plaatsbeschrijving bij einde huur houdt in: de teruggave van de gehuurde goederen aan de verhuurder door overhandiging van de sleutels en de raming van de (eventuele) huurschade ten laste van de uittredende huurder. Een plaatsbeschrijving kan ook als bewijsmateriaal dienen op een rechtbank.