Ventilatie verslag

Voor nieuwbouwwoningen en ingrijpend energetische verbouwingen is het verplicht om, naast de EPB-verslaggever, ook een ventilatieverslaggever aan te stellen.

Wij, als erkend ventilatieverslaggever, maken voor u een ventilatievoorontwerp op voor de start van de werken.

Dit ventilatievoorontwerp vermeldt het gekozen ventilatiesysteem, geeft een visuele voorstelling van toevoeropeningen, doorstroomopeningen en afvoeropeningen weer en vermeldt de nodige debieten.

Dit voorontwerp wordt vervolgens door ons ingediend bij de databank van de kwaliteitsorganisatie voor ventilatie.

Na het beëindigen van de werken worden de werkelijke toevoeropeningen, doorstroomopeningen, afvoeropeningen en ventilatiedebieten gemeten en wordt er een ventilatieprestatieverslag opgemaakt.

De prestaties uit dit verslag worden opgenomen in de EPB-aangifte.

Ventilatieverslaggeving