Het sloopopvolgingsplan (SOP) omvat de identificatie van de werf en alle afvalstoffen die zullen vrijkomen tijdens de sloop of de ontmanteling.

De inventaris van de materialen geeft een overzicht van de gevaarlijke afvalstoffen (hierbij horende asbestinventaris)en de niet-gevaarlijke afvalstoffen.

Voor elk afvalstof vermeldt het SOP:

  • de benaming
  • de bijhorende EURAL-code
  • de vermoedelijke hoeveelheid (in kubieke meter of in ton)
  • de plaats binnen het gebouw waar de afvalstof voorkomt
  • en de verschijningsvorm.

VERPLICHT SLOOPOPVOLGINGSPLAN VOOR:

Een SOP is verplicht bij de sloop of ontmanteling van gebouwen of infrastructuurwerken waarvoor een omgevingsvergunning nodig is, vanaf een bepaalde omvang van het betrokken volume.

Voor gebouwen is het van toepassing:

  • bij niet-residentiële vanaf een totaal betrokken bouwvolume groter dan 1000 m³.
  • voor in hoofdzaak residentiële gebouwen (maximaal 1/3 van het betrokken bouwvolume heeft een andere functie dan wonen) enkel voor een betrokken volume groter dan 5000 m³.

Het betrokken volume is de som van de bouwvolumes van alle gebouwen opgenomen in dezelfde omgevingsvergunning.

Voor infrastructuurwerken:

  • de afbraak of sloop gekoppeld aan de aanleg of het onderhoud van infrastructuur met een volume van de werken groter is dan 250 m³.


Bron: Artikel 4.3.3 van het VLAREMA