Wanneer ben je EPB-plichtig?

  • Nieuwbouwwoning, verbouwing of uitbreiding waarvoor de bouwvergunning werd aangevraagd na 01/01/2016
  • Verbouwing of uitbreiding met een meldingsplicht waarbij de aanstelling van een architect vereist is.

Concreet wil dit zeggen dat het gebouw dient te voldoen aan bepaalde eisen op vlak van isolatie, energieverbruik, ventilatie, …

Op https://www.energiesparen.be/EPB-pedia vind je een overzicht van de eisen waaraan voldaan moet worden, afhankelijk van de bestemming van het gebouw en de aard van de werken.

Werkwijze

Voorcalculatie en advies

Wij maken op basis van de geleverde plannen een voorcalculatie met een uitgebreid verslag over het E- en S-peil (=vroegere K-peil) en de ventilatievoorzieningen met indien gewenst aanvullend advies.

Wil je streven naar een lager E-peil dan het maximum toegelaten E-peil? Wij adviseren voor welke materialen, installaties.. je het best kiest.

Energieprestatiecertificaat

Minstens 8 dagen voor de werkzaamheden starten, dienen wij, als EPB-verslaggever, de startverklaring in bij het Vlaams Energie Agentschap (VEA).

Na de werken wordt de EPB-aangifte ingediend bij het VEA. Bij nieuwbouw dient dit te gebeuren binnen de 12 maanden na ingebruikname; bij een verbouwing binnen de 5 jaar na het verlenen van de vergunning of het neerleggen van de melding.

Tot slot maken wij het energieprestatiecertificaat op. Dit certificaat geeft een indicatie van de energiezuinigheid van de woning. Hiermee kunnen ook eventuele subsidies worden aangevraagd.

Epb Verslaggeving