Keuringsattest

Vanaf 1 juli 2011 dient u over een keuringsattest te beschikken wanneer u wilt aansluiten op het rioleringsstelsel.

De keurder gaat hiervoor na of het rioolstelsel op uw eigendom volledig gescheiden is, d.w.z. of het regenwater en het vuile water volledig gescheiden worden afgevoerd. Dit betekent dat er geen vuil water in het regenwatercircuit mag komen, maar ook andersom, dat er geen regenwater in het vuilwatercircuit mag belanden.

Indien uw stelsel hieraan voldoet, en ook aan alle overige eisen (aanwezigheid septische tank, regenwaterput, infiltratievoorziening, ...) kan de keurder u een conformiteitsattest afleveren. Wanneer dit in orde is, kan de aansluiting worden doorgevoerd.

Wat gekeurd en wanneer?

De rioleringskeuring is verplicht in vier gevallen:

  1. Voor de eerste ingebruikname (nieuwbouw)
  2. Bij belangrijke wijzigingen (verbouwing)
  3. Na vaststelling van een inbreuk op de gelijkvormigheid, op verzoek van de rioolbeheerder
  4. Bij de aanleg van gescheiden riolering op het openbaar domein met de verplichting om af te koppelen op privé domein (conform de wetgeving Vlarem II)

De keuring moet uitgevoerd worden vooraleer de eigenaar of huurder het gebouw betrekt, m.a.w. het afwateringssysteem mag niet in gebruik zijn genomen. Bij een afkeuring en eventuele herstellingen (correcties) zou het buiten gebruik stellen van het afwateringssysteem veel overlast voor de bewoners kunnen veroorzaken.

Keuring Prive Riolering